मे आता हुँ

धुर्मुशे एकदिन हिरो बन्न मुम्बै गएछत्यहाँ निर्देशकले उसलाई सम्बाद बोल्न लगाएछ –“तुम रोती हो तो मे आता हुँ मे आता हुँ तो तुम रोती हो ।धुर्मुशेले भनेछ – “तुम रोटी हो तो मे आटा हुँ । मे आटा हुँतो तुम रोटी हो” 3,930 total views, no views today

3,930 total views, no views today